Wat doen wij?
Wat nog meer?
Voor wie?
Wie zijn wij?
Onze partners
Onze klanten
Belangrijke links
Tips
FAQ
Tips om te besparen op uw accountantskosten
 
Kijk regelmatig kritisch naar uw debiteurensaldo. Gaat u die oude openstaand post niet meer ontvangen? Boek hem af naar de kosten. Ook betalingsverschillen kunnen het beste worden afgeboekt naar de kosten.

Kijk uw crediteurensaldo regelmatig na op oude openstaande facturen en betalingsverschillen. Alle betalingsverschillen kunnen worden afgeboekt naar de kosten.

Maak niet teveel kruisposten en tussenrekeningen aan. Kijk bestaande kruisposten en tussenrekeningen regelmatig kritisch na.

Maak uw administratie overzichtelijk en eenvoudig door een goede indeling. Gebruik niet te veel rekeningnummers en subrekeningen.

Betaal facturen via de juiste ondernemingen/vennootschappen en laat debiteuren aan de juiste ondernemingen/vennootschappen betalen.

Zorg dat er zo weinig mogelijk privé opnamen/stortingen via uw onderneming(en) lopen en beperk u zoveel mogelijk tot vaste maandelijkse opnamen (ook indien dit niet uw salaris betreft). Indien u meerdere vennootschappen heeft, doe opnamen (los van uw salaris) via uw holding.

Berg facturen, bankafschriften ed systematisch op en vraag ontbrekende facturen en/of bankafschriften tijdig op bij de betreffende instanties.

Zorg dat uw administratie regelmatig bijgehouden wordt en geen achterstanden ontstaan. Hierdoor kunt u op elk moment financiële informatie uit uw administratie halen.

Werk zo weinig mogelijk met rekening-courant verhoudingen of los deze af tussen vennootschappen onderling indien dat mogelijk is.

Zorg dat uw administratie periodiek kritisch wordt beoordeeld. Los balansverschillen zoveel mogelijk direct op.

Reserveer tijd voor het doornemen van de maandelijkse cijfers en vergelijk deze met voorgaande perioden en/of dezelfde periode van vorig jaar. Waarschijnlijk ziet u zelf snel welke bedragen niet juist in de administratie terecht zijn gekomen, zodat er direct maandelijks aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Kijk kritisch naar uw ondernemingsstructuur en beoordeel of deze onnodig omvangrijk is. Hoe meer afzonderlijke ondernemingen en/of vennootschappen, hoe hoger de kosten.

Beoordeel de noodzaak van een accountantscontrole. Bij kleine ondernemingen – al dan niet als onderdeel van een grote onderneming – is een samenstelverklaring voldoende. Dat is een stuk goedkoper dan een accountantsverklaring.

Zorg dat één contactpersoon zich bezighoudt met de aanlevering van stukken voor de jaarrekening, die kennis van zaken heeft en de tijd heeft om vragen van uw accountant te beantwoorden. Als u een administratief medewerkster heeft: overweeg jaarlijks steeds iets meer werk van uw accountant over te laten nemen.

Spreek duidelijk af wie wat doet en wanneer de stukken (compleet!) voor de jaarrekening aan uw accountant worden gegeven.

Door het aanpassen van uw (administratieve) werkzaamheden aan de wensen van uw accountant minimaliseert u uw accountantskosten. Daarnaast kunnen uw eigen medewerkers zelf veel van het voorbereidende werk doen waardoor uw accountant minder uren hoeft te besteden.

Maak jaarlijks met uw accountant een goede inschatting van de te maken accountantskosten. Hierdoor blijven zowel uw accountant als uzelf scherp op deze kosten.

Verzoek uw accountant om dezelfde contactpersonen en/of teamleden als vorig jaar. Een team dat steeds wisselt zorgt door overdracht (of juist door het ontbreken ervan) voor extra kosten.

Als u toch meerwerk moet betalen, vraag uw accountant om een gespecificeerde nota waarin eventuele verschillen met de gebudgetteerde uren worden onderbouwd. Dit maakt de samenwerking met de accountant scherper, zakelijker en duidelijker.
Business in Control  •  Kaya Aura E. Winkel 48  •  Curacao  •  tel. (5999) 540 3009  • felica@businessincontrol.info
Developed with QwikZite (version 1.12)